Trong thời điểm này chúng ta không kinh doanh trong duy nhất một thị trường, có thể một công ty rất nhỏ và bán hàng nội địa nhưng hàng của họ rất có thể sẽ theo một sản phẩm khác ra ngoài biên giới 

Chúng tôi cũng trang bị cho mình những sản phẩm có thể đạt được tiêu chí để có thể bắt kịp sự phát triển của thị trường 

Sẽ tùy theo chủng loại của sản phẩm, chúng tôi có chứng nhận test chống cháy để đi vào thị trường Anh & Mỹ, đây là hai thị trường quan trọng đối với khách hàng của chúng tôi, Nếu họ vào được thị trường này thì các thị trường khác cũng dễ chấp nhận họ hơn khi họ muốn vào .


Chúng tôi cũng có test REACH  để có thể vào được thị trường EU, đây cũng là thị trường lớn, muốn đưa hàng vào khu vực này thì đầu tiên họ sẽ yêu cầu  test REACH


Ngoài các dạng test cần bên thứ chứng nhận như Test REACH , chúng tôi cũng có test nội bộ để cho khách hàng lấy đó làm căn cứ để kiểm hàng và phân biệt các loại hàng khác nhau dựa vào thông số 


Nếu các bạn có bất kì câu hỏi nào hãy đừng ngần ngại liên hệ với chung tôi !