Pu foam vn cung cấp bọc nệm cho các công ty làm bọc nệm ô tô nội địa và xuất khẩu,
Sản phẩm được cán dán hai mặt vải vào  mút xốp ( polyurethane foam ) sau đó cung cấp cho khách hàng

Với khả năng sản xuất ổn định và giao hàng đúng tiến độ của chúng tôi sẽ đáp ứng được tiến độ sản xuất của các bạn